De Zeeheldentuin

De Zeeheldentuin is gelegen aan de Tasmanstraat. recht voor de Tasmanhof. Het een groene oase in het Zeeheldenkwartier. Het is een plek waar buurtbewoners, jong en oud in een natuurlijke omgeving kunnen ontmoeten, ontspannen en genieten. Het belangrijkste doel van de tuin is bijdragen aan meer groen in de wijk. Daarnaast levert de Zeeheldentuin ook een belangrijke bijdrage aan mens, natuur en maatschappij, door samen te werken met diverse maatschappelijke organisaties.

De tuin is ingericht op basis van vier hoofdfuncties en bestaat uit ongeveer negentig moestuinen, een boomgaard, een siertuin met zitjes en picknickbanken en een natuur speeltuin voor de jonge bezoekers. Kortom een plek om te ontmoeten, ontspannen en genieten. onderhoud van de Zeeheldentuin is grotendeels afhankelijk van vrijwilligers. Mensen met groene vingers. Onkruid wieden, planten water geven en het opruimen van de tuin zijn de hoofdtaken van de mensen die vrijwillig besluiten de tuin te helpen onderhouden.

Er worden veel evenementen gehouden in de tuin. Denk hierbij aan bijvoorbeeld paaseieren zoeken, samen met de buren BBq’en, een high tea evenement voor moeders op moederdag en natuurlijk de filmavond. Natuurlijk komen voor deze evenementen gemiddeld 200 tot 300 buurtgenoten erop af.

Het doel van de zeeheldentuin is niet alleen de mensen in de Tasmanhof de kans geven om tot rust te komen in een mooie, groene omgeving, maar ook om de mensen wat te laten leren over biodiversiteit. Waar komt ons voedsel vandaan, het belang van biodiversiteit en hoe je zelf groente en fruit kan telen. Het is dan ook geen openbare stadstuin.

In de Zeeheldentuin gelden een aantal (gedrags) regels die nageleefd dienen te worden:

  • De Zeeheldentuin alleen toegankelijk van 08:00 uur in de ochtend tot 19:00 uur in de avond.
  • Is het niet toegestaan om drugs te gebruiken (blowen is dus NIET toegestaan).
  • Als bezoeker ben je op bezoek. Gedraag je daar ook naar.
  • Probeer overlast tot een minimum te beperken. Ga niet schreeuwen en gillen.
  • Niet gooien met speelgoed, stokken, stenen, etc.
  • Blijf van andermans spullen af!
  • De tuintjes en de daarin groeiende groenten en fruit zijn van de eigenaar. Blijf er af!
  • Zorg dat je kind(eren) uit de tuintjes (van anderen) blijven.
  • Slapen & camperen is ten alle tijden NIET toegestaan in de Zeeheldentuin.
  • Van vernieling, intimidatie en storend gedrag zal altijd melding dan wel aangifte worden gedaan bij de politie.